ARAŞTIRMA GEMİSİ 1 AYLIK KARADENİZ SEFERİNDE

 ARAŞTIRMA GEMİSİ 1 AYLIK KARADENİZ SEFERİNDE

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ait Araştırma gemisi Sürat Araştırma1,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” ve Enstitü tarafından ayrıca yürütülen 4 farklı proje kapsamında Sinop-Hopa arasında yaklaşık 30 gün sürecek saha çalışmasına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” kapsamında TAGEM’e bağlı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden hizmet alımı yapılmaktadır. Proje kapsamında 2019 yılı yaz döneminde Doğu Karadeniz’de (Sinop-Hopa arası) trol çalışması ile balık, omurgasız biyoçeşitliliği ve deniz çöpleri çalışması yapılacaktır. Aynı deniz seferinde aşağıda belirtilen projelerin de saha çalışmaları yürütülecektir.

  • Samsun-Hopa Arası Infralittoral Zonda Bentik Ekolojik Kalitenin İzlenmesi- TAGEM
  • Doğu Karadeniz’de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine Etkilerinin Belirlenmesinin İzleme projesi -TAGEM
  • Denizlerde Potansiyel Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Belirlenmesi- TAGEM
  • Çayeli Bakır İşletmesi, Büyükdere İzleme Projesi -ÖZEL SEKTÖR

Benzer Haberler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.