Çiftçilere, yaban hayvanlarını tarım arazilerinden uzak tutmak için zehirlemeyin uyarısı!

 Çiftçilere, yaban hayvanlarını tarım arazilerinden uzak tutmak için zehirlemeyin uyarısı!

TARIM ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye İl Şube Müdürü Fatih Güvercin, çiftçilerin, ürünlerine zarar veren yaban hayvanlarını zehirleyerek öldürdükleri yönünde bilgilerine ulaştıklarını belirterek uyarıda bulundu.

Fatih Güvercin, yazılı açıklamasında, kara avcılığı kanununa göre, av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân veren doğal yaşama ortamlarının zehirlenemeyeceğini, sulak alanların kirletilemeyeceğini kurutulamayacağını  ve bunların doğal yapılarının değiştirilemeyeceğini söyledi.

Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanı türlerinin ve yaşam alanlarının korunması görevinin Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesi altında olduğunu kaydeden Güvercin, “Bu yasal sorumluluk çerçevesinde, türlerin habitatı ile birlikte korunması için tedbirler alınmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmaniye il Şube Müdürlüğümüz görevleri arasında bulunan av ve yaban hayatı koruma – kontrol çalışmaları esnasında, gelen telefon ihbarları ve vatandaşların şahsi şikâyetleri üzerine; çiftçilerimizin, ürünlerine zarar veren yaban hayvanlarını zehirleyerek öldürdükleri bilgilerine ulaşılmıştır.” dedi.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Zehirle avlanmak yasak olduğunu vurgulayan Müdür Güvercin, “Av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez şeklinde kanun maddesi bulunmaktadır. Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’ Hükmü yer almaktadır.” diye bilgi verdi.

ZEHİRLE AVLANMAYIN

Kara Avcılığı Kanununa göre; kır ve köy bekçisi ile muhtarlarını da av yaban hayatı koruma kontrol işlerinde yetkili kıldığını ve görevlendirdiğini ifade eden Müdür Güvercin, “Türk Ceza Kanunu Maddesi gereği Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Hükmü yer almaktadır. Zehirle avlanmak; kabahat olmayıp, cezai müeyyide uygulanması gereken bir durumdur. Vatandaşlarımız, bu nedenle zehirle avlanmak yerine farklı şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.” dedi.

SÜREK AVI DÜZENLENEBİLİR!’

Çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban hayvanlarından korunma yöntemleri hakkında bilgi aktaran Fatih Güvercin öyle devam etti: “Kendi adına kayıtlı tarla tapusu veya kiralama sözleşmesi iki fotoğraf ve tüfek ruhsatı ile beraber Şube müdürlüğümüze müracaat ederek “Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi” alabilirler. Avcı Dernekleri ile görüşülerek bölgede ürünlere zarar veren yaban hayvanlarının kanunlar çerçevesinde avlanması sağlanabilir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilerek mücadele amaçlı sürek avı düzenlenebilir. Ülkemiz, dünya üzerindeki coğrafi konumu yanında av ve yaban hayatı açısından da zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu durum doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için korumanın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri olan av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması için yöre halkının da koruma faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmaları büyük önem arz etmektedir. Bu da ancak av ve yaban hayatı konusunda yöre halkının bilgi sahibi olması ile mümkündür. Vatandaşlarımızdan, av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi ve doğal hayatın hassas dengesi konusunda duyarlı olmasını bekliyor, zehirle avlanmalar yerine yukarıda açıkladığımız yöntemlere başvurmalarını bekliyoruz.”

Benzer Haberler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.