Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde tarım ve gıda sektörleri için ne var?

 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde tarım ve gıda sektörleri için ne var?

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sektörel yol haritalarına teknolojik ürün bazlı hedeflerle katkı sağlanacak.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında; gıda, tarım, hayvancılık gibi sektörlerde, sektörün verimliliğini artırmak, dışa bağımlılığı alternatif kaynaklarla azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sektörel yol haritalarına teknolojik ürün bazlı hedeflerle katkı sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü’nde sanayi ve teknoloji alanında hedeflere ulaşmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, 18 Eylül’de Bakan Mustafa Varank tarafından açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde tarım ve gıda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın Milli Teknoloji Hamlesi ışığında geliştirilecek sanayi ve teknoloji politikalarının yer aldığı Strateji’de, tarım ve gıda sektörlerine teknolojik ürün bazlı katkı sağlanması da öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin bileşenleri; Yüksek teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı olarak belirlendi. Yüksek Teknoloji ve İnovasyon başlığı altında, “Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol Haritalarının Belirlenmesi” alt başlığında, tarım ve gıda sektörlerine şu şekilde atıf yapıldı:

“Tarımda dijital teknoloji yatırımlarıyla büyük bir ekonomik değer üretmek mümkün”

“Dünya Bankası verilerine göre 2018’de tarım ve hayvancılık sektörünün istihdamdaki payı dünyada %28, Türkiye’de ise %19,2’dir. GSYİH’nın içinde tarımın payı dünyada %3,5, Türkiye’de ise %5,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, meyve, sebze ve fındık gibi ürünlerde ana üretici konumundadır. İstihdamdaki payı da dikkate alındığında toplumsal ve ekonomik kalkınmada tarım ve hayvancılık öncelikli sektörlerdendir. Topraklarının yaklaşık %50’si tarım arazisi olan Türkiye’nin, özellikle dijital teknolojilere yapılacak yatırımlarla büyük bir ekonomik değer üretmesi mümkündür.

Sektörel yol haritalarına teknolojik ürün bazlı katkı sağlanacak

Gıda, tarım, hayvancılık, enerji gibi sektörlerde, sektörün verimliliğini artırmak, dışa bağımlılığı alternatif kaynaklarla azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan sektörel yol haritalarına teknolojik ürün bazlı hedeflerle katkı sağlanacaktır.

Sanayi ve teknolojideki yol haritamız, sektörel yol haritaları ve Ar-Gge yetkinlik haritaları ile eş zamanlı olarak hazırlanacak teknoloji yol haritaları ile tamamlanacaktır. Bağımsızlık için stratejik değeri, ekonomik etkileri ve sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen aşağıdaki odak teknolojilerde, milli ve özgün ürün/hizmetler geliştirmeye yönelik yol haritaları 2020 yılı içinde hazırlanmış olacaktır.

 • 5G ve ötesi bağlantı teknolojileri
 • Yapay zekâ ve makine öğrenmesi,
 • Robotik ve otonomi,
 • Nesnelerin interneti
 • Büyük Veri ve Veri Analitiği,
 • Siber güvenlik,
 • Blokzincir, dağıtık defter
 • Eklemeli üretim,
 • Süper performanslı hesaplama,
 • İnsansız hava araçları,
 • Uzay teknolojileri,
 • Nanoteknoloji,
 • Biyoteknoloji,
 • Tarım teknolojileri
 • Enerji teknolojileri

“Tarım Teknolojileri ve Yeni Gıda”, derin teknoloji girişimlerinde ilk sıralarda!

Startup Genome araştırmasına göre, son 7-8 yıllık dönemde dünya genelinde Yapay Zekâ, Blokzincir, Yaşam Bilimleri, İleri İmalat ve Robotik, Tarım Teknolojileri ve Yeni Gıda ile Temiz Teknoloji gibi “derin teknoloji” konularındaki girişimlerin sayısının diğer teknolojilerdeki girişimlere kıyasla hızla arttığı görülmektedir. Aynı araştırmada, diğer teknolojilerdeki girişimlerin aynı dönemde erken dönem fonlamalarını 2 kat artırırken, derin teknoloji konularındaki girişimlerin 4 kat artırdığı ifade edilmektedir.

Bu konuda en hızlı büyüyen 4 alt sektör ise sırası ile şu şekildedir:

 • İleri İmalat ve Robotik (%107,9)
 • Blokzincir (%101,5)
 • Tarım Teknolojileri ve Yeni Gıda (%88,8)
 • Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Analizi (%64,5)

Benzer Haberler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.