Tarım ve Orman Bakanlığı OGM sözleşmeli pilot alım ilanı

 Tarım ve Orman Bakanlığı OGM sözleşmeli pilot alım ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM sözleşmeli pilot alım ilanı yayınladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı pilot alımlarına ilişkin detaylar.

OGM sözleşmeli pilot alımı için genel başvuru şartları

a. Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde “4 (Dört) Pilot (Helikopter) “alınacaktır.

b. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

c. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

d. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

f. Alım süreci sonunda kesin ataması yapılan pilotların 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları söz konusu olduğunda o personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satın alınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim masrafları kendisinden tahsil edilecek olup, bu konuyla ilgili kendisinden taahhütname alınacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM sözleşmeli pilot alım başvuru şartları

a. Genel Şartlar

(1) Türk vatandaşı olmak,

(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

(5) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

(6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

(7) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,

b. Özel Şartlar

(1) Teknik Özellikler (4 x Pilot – Helikopter)

• SHGM. TARAFINDAN ONAYLI PİLOT LİSANSI VEYA KARA HAVACILIK OKULU MEZUNİYET DİPLOMASI OLMALI

• EN AZ 1500 SAAT HELİKOPTER UÇUŞU OLMALI

• YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN ONAYLI SAĞLIK SERTİFİKASI (CLASS 1) OLMALI

• EN AZ LEVEL 4 İNGİLİZCE BİLGİSİ ( İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN MUADİL HERHANGİ BİR SINAV NOTU) OLMALI

 • EN FAZLA 55 YAŞINDA (56 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ) OLMAK.

Pilot alımı için istenen belgeler neler?

a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “Başvuru Formu”

b. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

c. Adli sicil beyanı,

d. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

e. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

f. Yabancı dil yeterlilik belgeleri,

g. Sağlık sertifikası,

h. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi

Formu”,

i. Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

j. Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş

Kayıt Çizelgesi,

OGM pilot alım başvuruları ne zaman?

a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 07.10.2019 tarihi saat 09.00’da başlayıp 14.10.2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

OGM pilot alım başvuruları nereden yapılacak? Pilot alım mülakat sınavı ne zaman?

a. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 24.10.2019 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda) yapılacaktır.

Benzer Haberler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.