TÜRKİYE’NİN GENETİK ZENGİNLİĞİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOORDİNASYON KURULU’NA EMANET

 TÜRKİYE’NİN GENETİK ZENGİNLİĞİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOORDİNASYON KURULU’NA EMANET

Türkiye’nin genetik kaynağının korunması ve bu alanda çalışmalara öncülük edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile hayata geçirilen ve 14 bakanlığın temsil edildiği Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Türkiye’nin Avrupa Kıtasının biyolojik çeşitliliğine eş değer zenginliğe sahip olduğu vurgulanarak, koruma çalışmaları, farkındalık faaliyetleri ve ekonomik katkı konuları gündeme geldi.

Aynı zamanda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da üstlenen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Biyoçeşitlilik Koordinasyon Kurulu çalışmaları ile emek, zaman ve iş gücünden kazanç sağlanarak kamu kaynakları verimli kullanılacak. Koruma, kontrol ve denetim çalışmalarında eşgüdüm sağlanacak. Bunun yanı sıra biyolojik çeşitlilik ekonomimize kazandırılacak” dedi.

Türkiye’nin genetik kaynağının korunması ve bu alanda çalışmalara öncülük edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile hayata geçirilen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 1992 yılında Rio’da Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne taraf olduğu hatırlatılırken, biyoçeşitlilik konusunda neler yapılacağına ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Açılışta konuşan aynı zamanda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da üstlenen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin üç amacı olduğuna dikkati çekti. Bunların, Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynaklara erişim olduğunu hatırlatan Bakan Dr. Pakdemirli, amaçlarının biyoçeşitliliğin kullanımından doğan faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşımını sağlamak olduğuna vurgu yaptı. Bakan Dr. Pakdemirli, “Bugün ülkelerin en değerli zenginliği olan genetik kaynakların ulusal ve uluslararası boyutta etkin yönetimi büyük bir zaruret arz ediyor. Bizim de Avrupa Kıtasına eş değer biyolojik zenginliğimiz var. Tüm bu konularda kurumlar arası bir koordinasyon sağlanabilmesi için Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE 2022’DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİN EV SAHİBİ”

14 bakanlığın temsilcisinin bulunduğu Kurulun amaçlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Dr. Pakdemirli, söz konusu Kurul sayesinde, Ulusal bazda biyolojik çeşitlilik çalışmalarının eşgüdümlü yürütüleceğini belirtti. “Uluslararası müzakerelerde ülke menfaatimizin en etkin biçimde savunulmasında güç birliği sağlanacak” diyen Bakan Dr. Pakdemirli, Türkiye’nin “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”ne 2022 yılında ev sahipliği yapacağını ve 2024 yılı sonuna kadar sözleşme dönem başkanlığını etkin şekilde yürüteceğini kaydetti.

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK EKONOMİYE KAZANDIRILACAK”

Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarıyla biyolojik çeşitlilikle ilgili pek çok kurumun yürüttüğü çalışmalardaki mükerrerliğin ortadan kalkacağına değinen Bakan Dr. Pakdemirli şu değerlendirmede bulundu: “Biyoçeşitlilik Koordinasyon Kurulu çalışmaları ile emek, zaman ve iş gücünden kazanç sağlanarak kamu kaynakları verimli kullanılacak. Koruma, kontrol ve denetim çalışmalarında eşgüdüm sağlanacak. Bunun yanı sıra biyolojik çeşitlilik ekonomimize kazandırılacak, genetik kaynaklarımıza dayalı fikri mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasının önü açılacak, AR-GE çalışmaları ile endüstrinin çeşitli kollarında istihdam sağlanılarak kalkınmamıza ivme kazandırılacak.”

“YENİ TEKNOLOJİLER TEŞVİK EDİLECEK”

Bakan Dr. Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Biyolojik kaynaklara ilişkin sağlık, ilaç, kozmetik, tekstil, kimya, savunma, çevre, enerji, ulaştırma, tarım, orman vb. sektörlerde yeni ve ileri teknolojilerin ve sanayilerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, yenilikçi politikaların oluşturulması, sürdürülebilir ihracat gelirlerinin arttırılması ile ilgili koordinasyon sağlanacak.  Biyokaçakçılıkla mücadele ve geleneksel bilginin kayıt altına alınması ile ilgili koordinasyon oluşturulacak. Biyolojik çeşitlilik konusunda tanıtım ve farkındalık faaliyetleri koordine edilecek. Koordinasyon Kurulumuz sayesinde, biyolojik kaynaklardan oldukça zengin olan Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin daha etkin ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınacağına inanıyorum”

Benzer Haberler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.