Please or Kayıt ol to create posts and topics.

Patates Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Tüm bitkilerin yetişririciliğinde olduğu gibi patates yetiştiriciliğinde de kaliteli ve ekonomik olarak en verimli ürün yetiştirebilmek için toprak analiz sonucuna göre gübreme yapılması en uygunudur. Patates yetişticiliğinde gübreleme tavsiyesinde bulunan kişinin toprak analiz sonucunu ürünün yetiştirilme amacına , yetiştirilmek istenen süreye, toprak yapısına, sulama sayısına ve hedeflenen verim değerlerine göre yorumlaması gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre araziden 3 ton patates yumrusu hasat edildiğinde, bitkiler tarafından 1 dekarlık araziden 15 kg N, 6 kg P2O5, 35 kg K2O, 9 kg CaO ve 3 kg MgO kaldırıldığı sonucu elde edilmiştir. Yani toprağın organik madde içeriğine göre değişmekle birlikte bir dekardan yaklaşık olarak 3 ton verim alabilmek için, dekara 20-30kg arası N, 15 kg P2O5 ve 15 kg K2O gübrelerinin verilmesi gereklidir. Patates tarımında kullanılan bazı gübre çeşitleri aşağıdadır;

 9.1 Çiftlik Gübresi

Çiftlik gübresi kullanımı sonucu en hızlı tepki veren tarla bitkilerinden biri patatestir. Çiftlik gübresi ilkbahar veya sonbahar aylarında toprağa eklenmelidir. Patates tarımı yapılırken yanmış çiftlik gübresi kullanımı daha iyi sonuç vermektedir. 2.0- 4.0 ton/da iyi yanmış çiftlik gübresinin 2-3 yılda bir verilmesi yeterlidir.

 

 9.2 Azot Gübrelemesi

Patates bitkisinin yetiştiriciliğinde azotlu gübrelere olan ihtiyaç çok fazladır. Yumru oluşumunun düzenlenmesi ve azot yıkanmasının önlenmesi için azotlu gübrelerin patatese en az iki sefer verilmesi gerekmektedir. Azot elementi genel olarak tüm bitkilerde yeşil aksam gelişmesini sağlar, hatta buna bağlı olarak bitkilerin üretim potansiyelini de teşvik ederek verimin büyük ölçüde artmasını sağlamaktadır. Patatese verilecek azotlu gübrenin yarısı dikimle birlikte verilmeli, diğer yarısı ise boğaz doldurma esnasında yani bitkilerin toprak yüzeyine çıkışından 3-4 hafta sonrasında verilmelidir.

 

9.3 Fosfor Gübrelemesi

Patates yetiştiriciliğinde verilmesi gereken fosforlu gübrenin tamamı dikimden önce veya dikim sırasında toprağa verilmelidir. Fosforlu gübreler, patates bitkisinde pazarlanabilir yumru sayısını arttırmakta yani verim artışını sağlamaktadır. Fosforlu gübre kompoze gübre olarak (20-20-0, 15-15-15 veya 18-46-0 şeklinde) ya da süper fosfat şeklinde torağa uygulanmalıdır.

 

9.4 Potasyum Gübrelemesi

Patates bitkisin için potasyumlu gübreler hem verim artışını sağlar hem de yumru kalitesini arttırır bu sebeple potasyumlu gübrelerin kullanımı kesinlikle ihmal edilmemelidir. Potasyumlu gübrelerin yıkanma ihtimalinin olduğu yerlerde gübrenin bir kısmı dikimle birlikte, geri kalan kısım ise bitkinin çıkışından sonra uygulanmalıdır.

 

9.5 Üst Gübreleme

Ekimin yapıldığı alanın toprak yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte, patates yetiştirlme süresi boyunca ihtiyacı olan azotlu gübrenin yarısından fazlası bitkiler toprak yüzeyine çıktığında ve yumrular fındık büyüklüğüne geldiğinde uygulanmaktadır.